KDOO Science

Hier volgen enkele filmpjes van wetenschappelijke experimenten die tijdens de KDOO dagen werden uitgevoerd.

De maagdenburgse halve bollen.
De Maagdenburger halve bollen zijn twee losse halve bollen van sterk materiaal die tegen elkaar aan worden gehouden, waarna de ruimte binnen de zo ontstane bol vacuüm wordt gezogen. Door de luchtdruk op het buitenoppervlak blijven de halve bollen tegen elkaar aangedrukt.

Zout water electrolyse
In het water (H2O) zitten Na+-ionen en Cl–ionen doordat je zout (NaCl) hebt opgelost. Door de stroom vindt electrolyse plaats: aan de pluspool ontstaat chloorgas (Cl2), aan de minpool waterstofgas (H2). Het Chloorgas reageert direct met (natrium)hydroxide (OH-) dat ook in de oplossing gevormd is, tot (natrium)hypochloriet. Deze laatste stof veroorzaakt de ‘chloorlucht’.

zuiverheid van water onderzoeken
Hoe kan je bepalen of er een vreemde stof in het water zit ? Heel eenvoudig het water laten verdwijnen. Hoe kan je water laten verdwijnen, door het om te zetten naar gas (waterdamp) door het te verwarmen. Wat blijkt na verdampen blijft er bij het ene flesje suiker over, bij het andere kalk en bij het andere was het water super zuiver want er bleef niets over.

Chemische reactie
Azijn samen met bakpoeder zorgt voor een chemische reactie waarbij koolstofdioxide vrijkomt wat een gas is en dus veel plaats wil innemen zodat de ballon zichzelf lijkt op te blazen.

Geef een reactie