Depotwerking Erfgoedcentrum

Erfgoeddepot – Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

In het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename is er een uitgerust erfgoeddepot, enerzijds een transitdepot, anderzijds een archeologisch depot. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?
Stel dat je collectie archiefdocumenten of museumobjecten tijdelijk moet uitwijken door een verbouwing of waterschade, dan kan je gebruik maken van het transitdepot, waar jouw collecties met zorg behandeld en bewaard worden. Erfgoed dat archeologen opgroeven en dat geen onderdak vindt in een (inter)gemeentelijk depot kan ook tijdelijk of permanent opgenomen worden in het archeologisch depot.

TA depot 01
“Copyright foto: Provinciaal Erfgoedcentrum”

Naast het gebruik van het transit- en archeologisch depot, kunnen Oost-Vlaamse erfgoedbewaarders ook advies en tips vragen bij de depotconsulent.

“Er zit houtworm in onze collectie… Is dat een probleem?”
“We verhuizen onze collectie… Hoe pak ik dat het beste aan?”
“Enkele boekbanden trekken krom… Is het hier niet te vochtig?”
“Er is waterschade aan mijn archiefdocumenten… Wat nu?”
“Zilver wordt zwart… Kan ik dit voorkomen?”

Dit zijn slechts enkele van de vele vragen waarmee de depotconsulenten in het Provinciaal Erfgoedcentrum raad weten. Men krijgt voor al deze vragen advies op maat, onder meer over het klimatiseren en inrichten van een depot, registreren van collecties, reinigen en verpakken van objecten…

TA depot 02
“Copyright foto: Provinciaal Erfgoedcentrum”

Breng een bezoekje aan het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename en zie het erfgoeddepot en de depotconsulenten in werking! Je kan ons ook contacteren op:
erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be
of neem een kijkje op:
www.oost-vlaanderen.be/depotbeleid
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum
www.depotwijzer.be